Bråckkirurgi

Ljumskbråck
Ljumskbråcksoperationer tillhör de vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige. Ljumskbråck drabbar framförallt män och förekomsten ökar med stigande ålder. Symptomgivande ljumskbråck erbjuds i regel operation inom den allmänna hälso- och sjukvården, men väntetiderna kan uppgå till 6 månader eller mer. På Läkarhuset bedömmer och opererar vi ljumskbråck hos män och hittills har vi kunnat hålla våra väntetider under 6 veckor från diagnos till åtgärd. Kvinnor är på grund av en högre frekvens "lårbråck" mer lämpade att åtgärdas med titthålskirurgi vilket vi hittills inte erbjuder vid bråckkirurgi på Läkarhuset, men detta kan komma att ändras.

Vid konsultationen bedömmer vi ditt ljumskbråck och diskuterar operationsalternativ. Ibland lämpar det sig att operera i lokalbedövning, ibland är narkos att föredra. Du får en operationstid som passar och information inför operationsdagen. All ljumskbråckskirurgi sker i dagkirurgisk verksamhet och du blir sjukskriven ett par veckor, enligt socialstyrelsens riktlinjer.

Du erbjuds även ett återbesök för att kontrollera läkningsförlopp och resultat.
Kostnaden tas antingen av dig själv eller via privata sjukförsäkringar. Kontrollera med ditt försäkringsbolag inför konsultationen.

Navelbråck
Navelbråck är en ömmande utbuktning i anslutning till naveln som beror på att bukväggen har en lokal svaghet. Vid små navelbråck rör det sig ofta om en spelkulestor ömmande resistens som ökar något i storlek vid ansträngning. Detta är i regel inte farligt och det föreligger en låg risk att tarm skall kunna komma ut i bråcksäcken och klämmas. Vid större defekter ökar risken för inklämning av tarm i bråcket, tills dess att defekten är så stor att inklämningsrisken åter går ned. Navelbråck kan vara såväl kosmetiskt störande som ömmande och smärtande vi fysisk ansträngning, och man kan då genom en operation stänga bukväggsdefekten. Om det rör sig om en större defekt bör man lägga in ett nät som förstärkning, medan mindre hål enkelt kan sys igen. Operationen utförs i regel i lokalbedövning.