Endoskopier

Gastroskopi
Vid besvär från övre delen av buken, brukar gastroskopi ingå som en del i utredningen. Det innebär att man med en kamera, ett så kallat videogastroskop, tittar ned i matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen. Man kan då göra en bedömning av slemhinnan, se om det finns sår, tumörer, fickor eller irritation. Man kan även ta små vävnadsprover från slemhinnan. Du får en nogrann genomgång inför undersökningen och vanligen behövs ingen bedövning.

Rektoskopi
Vid besvär från ändtarmen brukar man göra en prokto-rektoskopi. Med ett stelt instrument undersöker man då analkanalen och nedersta delen av tjocktarmen. Man kan även ta vävnadsprover vid behov. Undersökningen brukar inte vara besvärlig och kräver endast minimal tarmrengöring.

Sigmoideoskopi
Vid t.ex inflammatorisk tarmsjukdom eller oklar rektal blödning brukar sigmoideoskopi ingå som en del av utredningen. Efter förberedande tarmrengöring i hemmet för man upp ett flexibelt videoskop genom ändtarmen, vidare upp i nedre delen av tjocktarmen (sigmoideoskopi). Man kan med denna metod göra en bedömning av slemhinnan och även ta vävnadsprover vid behov. Med denna undersökning täcker man in 75-90% av alla förändringar i tjocktarmen. Ibland behöver man därefter undersöka hela tjocktarmen (koloskopi) vilket vi idag ej erbjuder.