Om oss på Läkarhuset

På Läkarhuset har vi bedrivit kirurgisk och plastikkirurgisk verksamhet sedan 1993. Idag arbetar flera plastikkirurger och kirurger hos oss och tillsammans utför vi några tusen kirurgiska och plastikkirurgiska operationer årligen. Detta är möjligt tack vare vår excellenta personal som ständigt arbetar för att ge dig bästa bemötande och kompetenta omhändertagande.

Våra mål är att ge god vård på lika villkor till alla, som dokumenterat i hälso- och sjukvårdslagen. God vård ska:

  • vara av god kvalitet och tillgodose patientens trygghet i vård och behandling
  • vara lätt tillgänglig
  • bygga på patientens rätt till självbestämmande och integritet
  • främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.
Om Du har synpunkter, positiva eller negativa, på vår verksamhet är Du alltid välkommen att framföra dessa till oss, här kan Du läsa mer om vad Du kan göra om Du inte är nöd.

All personal hos oss har tystnadsplikt. Alla vårda patientjournaler omfattas av sekretess och de enda som får läsa Din journal är personalen som vårdar Dig. Mer information om tystnadsplikt och sekretess hittar Du här.