Dr Marianne beausang Linder

Specialist i plastikkirurgi, har tidigare arbetat som verksamhetschef vid Karolinska Universitetssjukhusets plastikkirurgiska klinik i Stockholm.

Medicinstudier i Uppsala 1971-1977, har forskarutbildning och har doktorerat i fysiologi vid Uppsala Universitet. Har gjort sin specialistutbildning i plastikkirurgi vid plastikkirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och har arbetat där i 12 års tid. Därefter arbetat som överläkare och verksamhetschef vid Kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi på nuvarande Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Har även tjänstgjort som överläkare vid plastikkirurgiska kliniken i Örebro, och plastikkirurgiska kliniken vid Ullevåls sjukhus i Oslo under 4 år. Har varit anställd deltid på kirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och på Bröstkirurgen, Västerås lasarett för att operera bröstcancerpatienter.

Som plastikkirurg har dr Marianne Beausang-Linder arbetat mycket med bröstrekonstruktioner efter bröstcancer och missbildningar och mycket inriktat sig på mikrokirurgiska tillämpningar där vävnad flyttas från ett ställe på kroppen till ett annat för att täcka uppkomna defekter och återställa vävnader efter skador och tumörsjukdomar, så kallad lambåkirurgi.

Sedan 2001 har dr Beausang-Linder medverkat i ett flertal utbildningskurser internationellt, både som föreläsare och gästoperatör för att lära ut sin operationsteknik vid bröstförstoringar.

Dr. Marianne Beausang-Linder har tidigare utbildat blivande plastikkirurger vid Karolinska Universitetssjukhuset och har därefter bedrivit samma verksamhet vid Ullevåls universitetssjukhus i Oslo. Dr. Beausang-Linder undervisar även vid fortbildningskurser för plastikkirurger i Sverige och utomlands.

Dr. Marianne Beausang-Linder har varit svensk representant i EBOPRAS, den europeiska organisationen för plastikkirurgisk utbildning. Den plastikkirurgiska verksamheten vid Läkarhuset i Uppsala grundlades 1993. 

Dr. Marianne Beausang Linder
Dr. Marianne Beausang Linder