personal

Operationssjuksköterskor

Våra operationssjuksköterskors trygga sätt i kombination med lång erfarenhet och professionellt handlag gör att Du som patient erbjuds den bästa vård och blir väl bemött.

Anne-Li är vår koordinator och arbetar även som operationssjuksköterska. Hon har lång erfarenhet från plastikkirurgisk operationsverksamhet, både inom landstinget och i privat verksamhet.

Narkospersonal

Våra narkosläkare och narkossköterskor har lång erfarenhet från den offentliga vården och detta tillsammans med deras professionella handlag gör att Du som patient kan känna Dig trygg.

Mottagningspersonal

Mycket av den verksamhet vi bedriver på Läkarhuset möjliggörs genom det excellenta arbete vår mottagningspersonal utför. De har lång erfarenhet och professionellt handlag som gör att Du som patient erbjuds den bästa vård och blir väl bemött.

Sonja  - Sjuksköterska med mångårig erfarenhet av endoskopisk verksamhet och kirurgisk mottagningsverksamhet.

Eva - Vår undersköterska med specialkunskaper inom operationsverksamhet.

Tuija och Marja - Våra läkarsekreterare med ett gott sinne för ordning och reda.