personal

Mottagningspersonal

Mycket av den verksamhet vi bedriver på Läkarhuset möjliggörs genom det excellenta arbete vår mottagningspersonal utför. De har lång erfarenhet och professionellt handlag som gör att Du som patient erbjuds den bästa vård och blir väl bemött.

Sonja  - Sjuksköterska med mångårig erfarenhet av endoskopisk verksamhet och kirurgisk mottagningsverksamhet.

Eva och Gry - Våra undersköterskor med specialkunskaper inom operationsverksamhet.

Tuija och Marja - Våra läkarsekreterare med ett gott sinne för ordning och reda.