Mottagningspersonal - Läkarhuset

Mottagningspersonal

Mycket av den verksamhet vi bedriver på Läkarhuset möjliggörs genom det excellenta arbete vår mottagningspersonal utför. De har lång erfarenhet och professionellt handlag som gör att Du som patient erbjuds den bästa vård och blir väl bemött.

Sonja Urdén - Sjuksköterska med mångårig erfarenhet av endoskopisk verksamhet och kirurgisk mottagningsverksamhet.

Eva Lydin-Sand - Vår undersköterska med specialkunskaper inom operationsverksamhet.

Tuija Fahleson - Vår sekreterare med ett gott sinne för ordning och reda.

 
skönhet & hälsa

© Fredrik Linder, Louise Petré-Linder