Allmänt om Plastikkirurgi vid läkarhuset

Till vänster presenterar vi några av de plastikkirurgiska ingrepp som vi utför på Läkarhuset i Uppsala.


Samverkansavtal med Region Uppsala

Sedan år 2017 har den plastikkirurgiska verksamheten på Läkarhuset ett samverkansavtal med Region Uppsala. Det innebär att Du som patient kan komma till oss via remiss från husläkare eller annan läkare, eller Du kan söka själv för en operation.

Avtalet omfattar plastikkirurgiska operationer av bl.a. hudtumörer, främst inom huvud-halsområdet, behandling av ärr samt resttillstånd efter tidigare skador. Du betalar vanlig patientavgift som nu är 260 kr för läkarbesök. Frikort gäller.

Om Du inte har någon remiss och vill boka en tid för en operation, ber vi Dig att fylla i en egen vårdbegäran. Du hittar blanketten här, skicka sedan ifylld blankett till oss. Om Du inte har tillgång till en skrivare, så kan vi skicka en blankett till Dig, ring i så fall till 018-15 60 30.

Vi kan inte erbjuda allmänna undersökningar av hudförändringar och inte heller en genomgång av hela hudkostym, eftersom det inte ingår i vårt avtal med Region Uppsala. För dessa undersökningar måste vi hänvisa till Din vårdcentral eller hudkliniken på Akademiska sjukhuset. Alternativt kan Du vända Dig till en privat hudläkare.


Estetisk och privat plastikkirurgi

Du kan även komma som privat patient för en estetisk, plastikkirurgisk konsultation. Du bekostar då operationen själv, information om våra priser finns här. Du får individuell information om priset vid besöket. För operationer som görs av estetisk anledning krävs enligt lag minst två veckors betänketid.


Hantering av vävnadsprov

Vid borttagning av hudförändringar kan vävnadsprov skickas in för mikroskopisk undersökning. Det är mycket värdefullt för Din behandling att Dina prov kan sparas, t.ex. för att vid behov kunna göra specialundersökningar eller att kunna skicka vidare prov till annan specialist för bedömning. Enligt lag får Du som patient ta ställning till om Dina prov får sparas. Vi rekommenderar av säkerhets skäl att Du samtycker att spara prov tills vidare, eftersom de kan behövas för Din framtida vård. Du kan dock när som helst återkalla Ditt beslut.
Du kan hitta mer information på biobanksverige.se och 1177.se.

Kvalitetsregister

Vi är skyldiga att i förekommande fall att rapportera elakartade hudförändringar till det nationella cancerregistret. Dessutom deltar vi i det nationella kvalitetsregister för bröstimplantat, BRIMP.
Målet med alla kvalitetsregister är att förbättra patientsäkerheten, att följa upp vårdens resultat och säkerställa vårdkvalitet. Patientuppgifterna i kvalitetsregister har samma sekretesskydd som vanliga medicinska journaler och Du har samma patienträttigheter  (se Personuppgiftslagen 1998:204 och Patientdatalagen 2008:355.).
Din medverkan i BRIMP är frivillig och har ingen påverkan på Din behandling.
Detta innebär bland annat att Du som patient har rätt att få veta om och vad som är registrerat om Dig i kvalitetsregister och vem som har tillgång till dessa uppgifter. Du som patient har rätt att när som helst bli borttagen ur BRIMP utan att Du behöver motivera varför.