Botox/azzalure och Restylane

Botox/Azzalure
Botulinumtoxin är ett ämne som använts i flera årtionden i medicinskt bruk till kramptillstånd vid t.ex. cerebral pares och svårartade andra kramptillstånd. Sedan över 20 år används det i estetiskt syfte för att minska rynkor f.f.a. i pannan och kring ögonen. Det används då i mycket liten mängd och påverkar endast området där det sprutas och går inte ut i kroppen. Ämnet har en muskelblockerande effekt, dvs. nervimpulsen blockeras så att muskeln inte kan röra sig eller har minskad förmåga till detta. Effekten sitter i ca 4-6 månader.

Vanligen används Botulinumtoxin för att behandla den längsgående linjen (”argrynkan”) mellan ögonbrynen och linjerna kring ögonen (”kråksparkar”). Pannan blir slätare och linjerna vid ögonen slätas ut. Det går också att använda Botox/Azzalure för att minska huvudvärk eller migrän samt tandgnissel.

Man skall undvika att träna samma dag som man fått injektionen och likaså undvika att trycka över eller massera området de första dagarna.

Mycket få biverkningar finns då det sprutas lokalt i estetiskt syfte. I enstaka fall kan ämnet hamna för nära ögonmusklerna så att man får ett ögonlock som ”hänger”. Det brukar gå över på ungefär en månad.

Restylane
Det finns flera typer av resorberbara fillers på marknaden. Vi fillers som är baserade på stabiliserad hyaluronsyra, t.ex. Restylane. Hyaluronsyra är ett socker-ämne som även produceras av kroppen.

Vanliga ställen att lägga fillers är t.ex. över kindbenen, i fårorna kring munnen och i läppar. Restylane tas upp av kroppen och efter 6-8 månader har det ofta helt försvunnit. Det är få biverkningar med detta material. Vid enstaka tillfällen kan man se en inkapsling av materialet och ärrläkning som gör vävnaden hårdare. Många bokar tid en gång i halvåret för påfyllnad. Det går att ta bort filler av hyaluronsyra genom att spruta ett läkemedel som löser upp ämnet.

Det finns flera olika typer av fillers på marknaden. Vissa är permanenta såsom Artecoll, Dermalive, Aquamid m.fl. Dessa används ej på kliniken då dessa material har visat sig kunna ge mycket svåra problem med främmande kroppsreaktioner. Då de ofta sprutats på ställen där det är svårt att avlägsna dem, t.ex. i läppar, kan de orsaka stort lidande för patienten.

Det är vanligt att man bokar tid ungefär en gång var 4:e till 6:e månad för påfyllnad av både Botox/Azzalure och Restylane och de går bra att kombineras.