Botox och Restylane

Botox
Botulinumtoxin är ett ämne som använts i flera årtionden i medicinskt bruk till kramptillstånd vid t.ex. cerebral pares och svårartade andra kramptillstånd. Sedan ca 10 år tillbaks används det i estetiskt syfte för att minska rynkor f.f.a. i pannan och kring ögonen. Det används då i mycket liten mängd och påverkar endast området där det sprutas och går alltså inte ut i kroppen. Det har en muskelblockerande effekt, dvs. nervimpulsen blockeras så att muskeln inte kan röra sig eller har minskad förmåga till detta. Vanligen sprutas ”argrynkan” i pannan och ”kråksparkar” kring ögonen så att pannan blir slätare och rynkorna vid ögonen slätas ut.

Mycket få biverkningar finns då det sprutas lokalt i estetiskt syfte. I enstaka fall kan ämnet hamna för nära ögonmusklerna så att man får ett ögonlock som ”hänger”. Det brukar gå över på ca en månad. Man skall undvika att träna samma dag som man fått injektionen och likaså undvika att trycka över området de första dagarna. Vissa använder också Botox för att minska huvudvärk vid migrän. Effekten sitter i ca 6 månader.

Restylane
Flera typer av resorberbara fillers finns på marknaden, tex Restylane, som är en kroppsegen substans, hyaluronsyra.

Det finns i olika sorter och man kan välja sort utifrån var det skall sprutas. Vanliga ställen att spruta är veck i pannan, vid ögonen i sk kråksparkar, i fårorna kring munnen och i läppar. Restylane tas upp av kroppen och efter 6-8 månader har det ofta helt försvunnit. Det är få biverkningar med detta material. Vid enstaka tillfällen kan man se en inkapsling av materialet och ärrläkning som gör vävnaden hårdare. Många bokar tid en gång i halvåret för påfyllnad.

Det finns flera olika typer av fillers på marknaden. Vissa är permanenta såsom Artecoll, Dermalive, Aquamid m.fl. Dessa används ej på kliniken då dessa material har visat sig kunna ge mycket svåra problem med främmande kroppsreaktioner. Då de ofta sprutats på ställen där det är svårt att avlägsna dem, t.ex. i läppar, kan de orsaka stort lidande för patienten.

Sprutbehandlingar med Botox och Restylane är goda alternativ om man ej är beredd att gå igenom en operation. Det är vanligt att man bokar tid ca en gång var 4:e till 6:e månad för påfyllnad av både Botox och Restylane då dessa med fördel kan kombineras.