Hudförändringar

De flesta födelsemärken eller hudförändringar är ofarliga, men de kan ge besvär på många olika sätt och många vill få dem bortopererade. Ett fåtal förändringar är elakartade och måste opereras.

Du är välkommen att söka själv, dvs du behöver ingen remiss för att boka tid om Du har en eller fler hudförändringar som ger besvär. Vid besöket görs en läkarbedömning av hudförändringen/-arna och vi kan operera bort misstänkta förändringar direkt, vid samma besök. Vävnaden skickas för mikroskopisk undersökning. Om operationen är medicinskt motiverad tillkommer inga ytterligare kostnader utöver patientavgiften.

Vid ofarliga förändringar får du själv avgöra om du vill få dem bortopererade av estetiska skäl. Dessa operationer bekostas privat, för mer information se fliken Prisinformation.

Bildexempel på Malignt melanom. Foto: Cancerfonden och Jan Lapins, Karolinska Universitetssjukhuset
Bildexempel på Malignt melanom. Foto: Cancerfonden och Jan Lapins, Karolinska Universitetssjukhuset