HUdförändringar

De flesta födelsemärken eller hudförändringar är ofarliga, men de kan vara kosmetiskt störande och många vill få dem bortopererade. Ett fåtal förändringar är elakartade och ska då opereras.
Vi gör en bedömning av hudförändringar och opererar bort misstänkta eller elakartade förädringar samt skickar förändringarna för mikroskopisk undersökning. Vid ofarliga förändringar får du själv avgöra om du vill få dem bortopererade av kosmetiska skäl.

Bildexempel på Malignt melanom. Foto: Cancerfonden och Jan Lapins, Karolinska Universitetssjukhuset
Bildexempel på Malignt melanom. Foto: Cancerfonden och Jan Lapins, Karolinska Universitetssjukhuset