Prisinformation

De prisuppgifter som anges i prislistan gäller i normalfallet för respektive ingrepp. Beroende på faktorer som påverkar operationens omfattning, och eventuellt tidigare ingrepp, kan priset variera något.

Vi debiterar 500:‐ för en konsultation, och i samband med denna får Du all information om ingrepp och pris.

För patientbesök inom Samverkansavtalet gäller Region Uppsalas ordinarie taxa.

Plastikkirurgiska ingrepp utförs av erfarena specialister i plastikkirurgi, som är medlem av Svensk plastikkirurgisk förening (SPKF) och Svensk förening för estetisk plastikkirurgi (SFEP). Medicinsk ansvarig läkare är dr Aili Low och den tidigare ägaren dr Marianne Beausang-Linder vikarierar enstaka dagar för henne.

Efterkontroller och eventuella korrigeringar ingår i normalfallet.

Enklast kontaktar Du oss per telefon, men du kan även skicka mejl.