prisinformation

De prisuppgifter som anges i prislistan gäller i normalfallet för respektive ingrepp. Beroende på faktorer som påverkar operationens omfattning, och eventuellt tidigare ingrepp, kan priset variera något kring uppgivet pris.

Vi debiterar 500:‐ för en konsultation, och i samband med denna får du all information om ingrepp och pris.

För patientbesök inom Samverkansavtalet gäller Region Uppsalas ordinarie taxa.

Plastikkirurgiska ingrepp utförs av erfaren specialist i plastikkirurgi, medlem av Svensk plastikkirurgisk förening (SPKF) och Svensk förening för estetisk plastikkirurgi (SFEP).

Alla kirurgiska ingrepp utförs av erfarna specialister i kirurgi, medlemmar av Svensk kirurgisk förening (SKF).

Kontroller och eventuella korrigeringar ingår i normalfallet.

Enklast kontaktar du oss per telefon.