prisinformation

Hos oss värdesätter vi den personliga konsultationen. Den ger dig möjlighet att diskutera igenom dina önskemål, och få professionella synpunkter från våra kirurger, vilket skapar förutsättningar för dig att fatta ett välgrundat beslut.

De prisuppgifter som anges i prislistan gäller i normalfallet för respektive ingrepp. Beroende på faktorer som påverkar operationens omfattning, tidigare ingrepp, protestyper, i förekommande fall och postoperativ vårdnivå, kan priset variera något kring uppgivet pris.

Vi debiterar 500:‐ för en konsultation, och i samband med denna får du all information om ingrepp och pris.

Enligt direktiv från skatteverket i Sverige beläggs estetiska behandlingar och estetiska plastikkirurgiska operationer med moms fr.o.m 1 januari 2015. Detta medför att vi, liksom alla andra svenska kliniker, behöver göra en prisjustering fr.o.m samma datum för estetiska injektionsbehandlingar och rent estetiska kirurgiska ingrepp.

För patientbesök inom Samverkansavtalet gäller Region Uppsalas ordinarie taxa.

Alla plastikkirurgiska ingrepp utförs av erfarna specialister i plastikkirurgi, medlemmar av Svensk plastikkirurgisk förening (SPKF) och Svensk förening för estetisk plastikkirurgi (SFEP).

Alla kirurgiska ingrepp utförs av erfarna specialister i kirurgi, medlemmar av Svensk kirurgisk förening (SKF).

Kontroller och eventuella korrigeringar ingår i normalfallet.

Enklast kontaktar du oss per telefon. Vi svarar även på e-post, i mån av tid.