prisinformation

Hos oss värdesätter vi den personliga konsultationen inför ett privatfinannsierat estetiskt plastikkirurgiskt ingrepp. Den ger dig möjlighet att diskutera igenom dina önskemål, och få professionella synpunkter från våra kirurger, vilket skapar förutsättningar för dig att fatta ett välgrundat beslut.

De prisuppgifter som anges i prislistan gäller i normalfallet för respektive ingrepp. Beroende på faktorer som påverkar operationens omfattning, och eventuellt tidigare ingrepp, kan priset variera något kring uppgivet pris.

Vi debiterar 500:‐ för en konsultation, och i samband med denna får du all information om ingrepp och pris.

För patientbesök inom Samverkansavtalet gäller Region Uppsalas ordinarie taxa.

Alla plastikkirurgiska ingrepp utförs av erfarna specialister i plastikkirurgi, medlemmar av Svensk plastikkirurgisk förening (SPKF) och Svensk förening för estetisk plastikkirurgi (SFEP).

Alla kirurgiska ingrepp utförs av erfarna specialister i kirurgi, medlemmar av Svensk kirurgisk förening (SKF).

Kontroller och eventuella korrigeringar ingår i normalfallet.

Enklast kontaktar du oss per telefon.